De therapie


Wanneer u vastloopt in uw rouwproces kunt u ondersteuning krijgen bij het verwerken van het overlijden van uw dierbare. Er is een psychologische behandeling in het kader van wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld voor mensen die een dierbare(n) hebben verloren na een verkeersongeval.

De ingrijpende omstandigheden van een dodelijk verkeersongeval kunnen de verwerking bemoeilijken. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot gevoelens van boosheid of onrechtvaardigheid die de rouw blokkeren.

Behandeling
De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie die speciaal is gericht op rouw na het overlijden van een dierbare door een verkeersongeval. Deze behandeling volgt u online of u gaat naar een therapeut. In de behandeling kunnen onder meer posttraumatisch stress, verstoorde rouw en depressie klachten worden besproken.

Wat zijn posttraumatische stressklachten?
Sommige ervaringen zijn zo schokkend dat het slachtoffers niet lukt om die te verwerken en zij last houden van angstige gevoelens en levendige herinneringen en beelden. Posttraumatische stressklachten uiten zich in allerlei psychische en lichamelijke klachten zoals herbeleving (nachtmerries of flashbacks), vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan, ernstige prikkelbaarheid en slaapproblemen, extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels, irritatie en hevige schrikreacties.

Wat zijn verstoorde rouwklachten?
Na het overlijden van een dierbaar persoon is rouw een menselijke reactie, die gepaard kan gaan met gevoelens van verdriet, boosheid, angst, verlangen, het vermijden of juist koesteren van spullen die aan de dierbare doen denken, en concentratieproblemen. Mensen met complexe rouw vinden het enorm moeilijk zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden na het overlijden. Ze kunnen een hoge mate van angst, (traumatische) stress of een combinatie van beide ervaren, waardoor hun leven ernstig beperkt is in sociale of beroepsmatige zin. 

Wat zijn depressieve klachten?
Na het verlies van een dierbare kan iemand last hebben van depressieve klachten zoals slapeloosheid, concentratieproblemen, vervlakking van emoties, geen plezier meer aan dingen kunnen beleven waar iemand voorheen wel plezier uit haalde, en heel weinig of juist heel veel eten. Deze klachten kunnen tijdelijk van aard zijn, maar ook langer aanhouden en iemand beperken in zijn of haar sociaal en beroepsmatig functioneren.
 
Cognitieve Gedragstherapie
Tijdens de behandeling kijkt u samen met een therapeut naar uw gedachten, gevoelens en gedrag omtrent het verlies van uw dierbare(n), ook wel de 3 G’s genoemd in cognitieve gedragstherapie. Gedachten leiden tot een Gevoel wat leidt tot bepaald Gedrag. Tijdens de behandeling leert u belemmerende, niet-helpende gedachten te herkennen. Vervolgens worden deze gedachten ter discussie gesteld, om te bepalen in hoeverre deze gedachten “waar” of “helpend” zijn. Het doel is om niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten. Hierdoor worden er minder negatieve gevoelens opgeroepen en neemt disfunctioneel gedrag af.