Omschrijving van het onderzoek

Doel van het onderzoek
De Rijksuniversiteit Groningen voert in samenwerking met Universiteit Utrecht en Stichting Centrum ’45 een driejarig onderzoek uit naar de emotionele gevolgen van en hulp na een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval.

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de emotionele gevolgen van een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval. Tevens wordt het zorggebruik en de zorgbehoefte van nabestaanden na verkeersongevallen onderzocht. De resultaten van dit deel van het onderzoek geven inzicht in de ervaringen van mensen die zijn geconfronteerd met de gevolgen van een overlijden door een verkeersongeval. De verkregen kennis draagt direct maar ook indirect bij aan verbetering van hulpmethoden voor u en andere nabestaanden. De resultaten worden ook gebruikt om mensen die in de toekomst een ingrijpend verlies meemaken beter te kunnen ondersteunen.

Deelname aan het onderzoek
Eenieder van wie een dierbare is overleden door een ongeval in het verkeer kan deelnemen aan dit onderzoek. Ook wanneer uw dierbare geruime tijd geleden is overleden, of wanneer u een afname van klachten ervaart of geen behoefte heeft aan hulp zouden we u willen vragen om deel te nemen. Zodoende kan een compleet beeld geschetst worden van de verscheidenheid aan emotionele reacties die nabestaanden kunnen ervaren. Deelname bestaat uit het invullen van een vragenlijst.

De vragenlijst kunt u online invullen. U kunt de vragenlijst, indien gewenst, ook per post ontvangen. Het invullen van de vragenlijst neemt circa 30 tot 60 minuten in beslag.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens internationale wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens. Alleen de onderzoeksmedewerkers hebben inzage in uw gegevens. Alle verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Voor het onderzoek heeft ethische toetsing plaatsgevonden. U kunt uw deelname aan het onderzoek te allen tijde zonder opgave van redenen stopzetten.

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in wetenschappelijke artikelen in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften. Deelnemers van het onderzoek worden op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek via een nieuwsbrief. U kunt tijdens het invullen van de vragenlijst aangeven of u de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Vervolgonderzoek
Momenteel wordt een behandeling ontwikkeld dat specifiek gericht is op het leren omgaan met een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval. Naar verwachting zal deze behandeling in het voorjaar van 2019 beschikbaar zijn. De behandeling zal bestaan uit cognitieve gedragstherapie dat wordt aangeboden via het internet. De effecten van deze online behandeling worden vergeleken met een reguliere (niet-online) behandeling in een onderzoek.

Binnenkort zal meer informatie over de behandeling en deelname aan het onderzoek worden geplaatst op deze website. Indien u nu alvast meer informatie wilt over de behandeling of het onderzoek, kunt u contact opnemen met de onderzoekers.