Onderzoek

Het effect van de behandeling wordt wetenschappelijk geƫvalueerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. De behandeling wordt individueel uitgevoerd en bestaat uit maximaal acht sessies verspreid over twaalf weken. Er zijn twee varianten van de behandeling beschikbaar. De eerste variant, de face-to-face variant, bestaat uit acht een-op-een gesprekken van circa 45-60 minuten met een therapeut. In Nederland is een netwerk van therapeuten getraind in het behandelen van nabestaanden na een verkeersongeval. Hierdoor kunt u de behandeling meestal volgen bij een therapeut in uw eigen regio. De tweede variant bestaat uit een online behandeling, aangeboden via het internet. U heeft dan online contact met een therapeut die u begeleidt tijdens de behandeling. De inhoud van de online behandeling komt overeen met de face-to-face behandeling.

Om het effect van de behandelingen te kunnen bepalen worden drie groepen met elkaar vergeleken: de eerste groep start z.s.m. na aanmelding met de face-to-face behandeling, de tweede groep start z.s.m. na aanmelding met de online behandeling en de derde groep start na een wachtperiode van 20 weken met de face-to-face of de online behandeling. Door de toevoeging van een groep die wacht kan worden vastgesteld dat een afname van klachten ook echt door de behandeling komt, en niet door het verstrijken van de tijd. Als u instemt met deelname aan het onderzoek, dat wordt door loting bepaald tot welke groep u wordt toegewezen. U en wij hebben geen invloed op de loting. U hoort van ons op welk moment uw behandeling start.

Dat de behandeling deel uit maakt van wetenschappelijk onderzoek betekent dat u gevraagd wordt om voorafgaand en na afloop van de behandeling een aantal vragenlijsten in te vullen. Aan de hand van de vragenlijsten wordt het effect van de behandeling op klachten bekeken. De resultaten worden gebruikt om mensen die in de toekomst een ingrijpend verlies meemaken beter te kunnen helpen. In de verslagen die wij over de resultaten gaan maken, wordt niet over individuele personen gesproken en worden geen identificeerbare gegevens gebruikt die tot u te herleiden zijn. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.

Voor wie?
De behandeling wordt aangeboden aan volwassen personen die (een) dierbare(n) hebben verloren door een verkeersongeval en psychische klachten ervaren. Mensen kunnen de behandeling volgen als zij klachten van posttraumatische stress, verstoorde rouw en/of depressie klachten ervaren. Dit wordt vastgesteld aan de hand van vragenlijsten.

Plaatsen
Er is een landelijk netwerk getraind bestaande uit gespecialiseerde therapeuten die deze op-maat-gemaakte therapie uitvoeren. Samen vormen zij het Netwerk Traumatisch Verlies. Wanneer u tot de groep wordt toegewezen die de face-to-face variant van de therapie ontvangt, wordt geprobeerd een therapeut bij u in de buurt te vinden.

Kosten
De behandelaren zijn officieel geregistreerde psychologen. Deze behandelaren kunnen de behandelkosten voor de face-to-face variant declareren bij de ziektekostenverzekeraar. Deelnemers worden gevraagd om een verwijsbrief voor deze face-to-face behandeling op te vragen bij hun eigen huisarts. De overige kosten die verbonden zijn aan deelname aan de face-to-face behandeling, zoals het eigen risico van de zorgverzekering, worden achteraf vergoed door de onderzoekers. Voor de online behandeling is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Aan de online behandeling zijn geen kosten verbonden.