Onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de emotionele gevolgen van een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval in kaart te brengen. Dit kan aanwijzingen bieden voor het ontwikkelen van effectieve hulp voor nabestaanden van een overlijden door een verkeersongeluk.

De volgende vragen kunnen onder andere aan het einde van het onderzoek worden beantwoord: “Welke emotionele problemen ervaren nabestaanden van wie een dierbare is overleden door een verkeersongeval?”, “Waarom gaan nabestaanden verschillend om met het overlijden van een dierbare?”, “Wat is de invloed van boosheid op de wijze waarop wordt omgegaan met het verlies van een dierbare?”, en “Wat zijn de hulpbehoeften van nabestaanden van wie een dierbare is overleden door een verkeersongeval?”.

Op deze pagina leest u meer informatie over het onderzoek dat wordt uitgevoerd naar de emotionele gevolgen van een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval.