Wat is rouw

Wat is rouw?
Een overlijden van een dierbare is één van de meest ingrijpende levensgebeurtenissen. Intens verdrietig zijn, het gevoel hebben dat het niet echt gebeurd is, of woedend en verdrietig voelen zijn kenmerkend voor mensen die een verlies hebben meegemaakt. Ieder mens probeert op zijn eigen manier het verlies te verwerken.

Rouw na verkeersongeval
Wanneer uw partner, kind, familielid of vriend(in) overlijdt door een verkeersongeval kan het rouwproces ingewikkeld zijn. De onverwachtheid en de willekeur van het verlies kan het rouwproces bemoeilijken. Wanneer het verkeersongeval plaatsvond door schuld of nalatigheid van een ander kan dit gepaard gaan met intense gevoelens van boosheid of wraak. In vele gevallen krijgen nabestaanden na een verkeersongeval te maken met de politie, rechtszaken en media-aandacht dat een grote impact kan hebben op het dagelijks leven.

Sommige mensen hebben na het verlies van hun dierbare moeite met het uitvoeren van dagelijkse bezigheden, zoals werk, het huishouden, zorg dragen voor zichzelf en het gezin, of ze beleven geen plezier meer aan dingen die eerder wel plezierig waren. Ondersteuning van vrienden of familie kan dan erg waardevol zijn. Voor diegene die behoefte hebben aan extra ondersteuning tijdens het rouwproces, kan het Netwerk Traumatisch Verlies zinvol zijn.

Het Netwerk Traumatisch Verlies bestaat uit psychologen die verspreid door Nederlands gespecialiseerde hulp bieden aan mensen die een uitzonderlijke verliessituatie hebben meegemaakt. Momenteel wordt een behandeling ontwikkeld die gericht is op het leren omgaan met een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval. Naar verwachting zal deze behandeling in het voorjaar van 2019 beschikbaar zijn. De behandeling maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek waarin de effectiviteit van de behandeling wordt onderzocht. Indien u meer informatie wilt over de behandeling, kunt u contact opnemen met de onderzoekers.